www.webx.dk Start page
OZ2CPU Radioamateur mainpage
Homemade Radio Electronics
Digital Radio amateur CALL-ID sender and reciever with selective call function

Goto English translated page.


Radioamatør kaldesignal sender og modtager, via digital kodet lydsignal.
Man har en lille kasse med LCD display og en PIC16 Flash type.
Den kan sende ens kaldesignal hver gang man taster.
Det siger kun et meget diskret klik. Det tager ca. 22ms at sende hele kaldesignalet på 6 karaktere samt checksum.
Displayet viser de 4 sidste kaldesignaler med tids-info på,
Meget smart hvis man vil vide, om ens venner lige har været på frekvensen.

Jeg har også en ide til at man kan bruge systemet til at slå højtaleren fra og kun åbne hvis nogen kalder på en.
Eller åbner hvis nogen sender sit call ud via dette system. Der er mange muligheder.
Det virker sikkert også på HF samt SSB, da kodningen er ligeglad med frekvenserne,
Informationen er kodet via tidspulser på 0.4 og 0.6ms, alt efter om man sender 0 eller 1

Det er først rigtigt sjovt at bruge hvis mange er med på den.
Call-Id kan bygges ret billigt, da PIC'en let kan sende og modtage dette format direkte,
Det kræver faktisk kun højttaler og mic-signal og et par op-amps.
Boksen skal også have et tastsignal ind, og måske endda mulighed for selv at taste senderen,
hvis den skal kunne svare tilbage, hvis man bliver kaldt.
Man kan måske senere udvide den til også at kunne sende små beskedder,
Man kunne evt tilslutte et PC keyboard eller lign, der jo næsten er gratis.
Man kunne også forestille sig en amatør frekvens hvor den lokale tid bliver sendt ud hvert sekund.


TX data fra PIC16.
Først høj-pass filtreres det, 33n og 1k til gnd.
Derefter lav-pass filtreres det, 3k3 og 10n til gnd, nu er det klar til mic indgangen.
RX højtaler signalet, bliver detekteret via positive og negative gående pulser der setter og reseter en RS flip-flop.
Derefter deles signalet med en 4040, så modtager PIC16 let kan måle puls brede tiden.

Som man ser på kurven er det periode tiden der indeholder informationen man bruger.
dette betyder at man kan invertere og forvrænge signalet og stadig have samme information.


startbit sekvens. (200uS/Div) 2 lead in pulser, og startbit.
TX mic signalet efter filteret.
Høj puls 200uS, Lav puls 200uS, total = 400uS svare til bit "0" 
Høj puls 200uS, Lav puls 400uS, total = 600uS svare til bit "1"
Høj puls 200uS, Lav puls 600uS, total = 800uS svare til "StartBit"


RX lydsignalet, med 30dB over SQ level.(200uS/Div)


RX lydsignalet, med 10dB over SQ level.(200uS/Div)


RX lydsignalet, med kun 5dB over SQ level.(200uS/Div)

Hør "test12" som kaldesignal 16bit 44Khz
Hør "test34" som kaldesignal 16bit 44Khz
Hør "test56" som kaldesignal 16bit 44Khz
Denne fil kan afspilles over radioen til folk med CALL-ID monteret og der vil stå "TEST12" i deres display.
Forsøg har endda vist at man kan holde sin radio mic tæt til PC højtaleren, hvorefter det også kan virke,
dog er det bedst med elektrisk forbindelse og ikke akustisk.
Se test12 wav filen med forklaring på alle bits og karaktere.

Testopstilling

Test opstillingen er 2 stk wattmeter projekter der bare er omprogrammeret, samt modifiseret ganske lidt, kik her for diagram med pic16 benforbindelser.

Diagram

Lyd signalet bliver lavet til 5 volt level igen via denne op-amp kobling, hvorefter det deles med en 4040.

Print kort udlæg

kommer her snart, af den nye version.

Første Testopstilling i "kasse"

Simpel hurtig og billig kasse, lavet af pap og varmelim. Foremålet med denne opstilling, er at lave første installation hos en ven 10km væk til at indlede de første rigtige test forsøg så software fejl og mangler let kan findes. Når softwaren er testet og udviklet færdigt, er det let at lave ny rigtig kasse i metal, samt at offentliggøre softwaren til gratis download her.

Software

Softwaren er kun i sit første spæde niveau, alt er programmeret i anci C Det meste af menu og styrings systemet kunne direkte genbruges fra wattmeteret. Tryk på MENU knappen for at se menu skærme, drej på DIAL knappen for at bladre igennen menu skærmene. Tryk SELECT for at aktivere vist menu. Menu 0, kan man ændre sit call Her ses den aktiveret. Menu 1, kan vise modtaget calls I version 0.03 vises kun 1 call, øverst til venstre. Menu 2, Test generator start bit Den viser at den køre via bogstaver der tæller op. Menu 3, Test generator Call Den sender sit call uendeligt. Menu 4, Test generator tæller op tal Den sender 6 cifre der tæller op, C=checksum. Menu skærme 5 til 12 er reserveret til fremtidige udvidelser. Menu 13, ændring af test generator gentage hastighed. Menu 14, vis software version mv.

Data Hastighed

0 = 2500 bits/sek = 416 karak/sek 1 = 1666 bits/sek = 277 karak/sek Der bruges kun 6 bits pr. karakter. vilket giver et karakter set på 64 fors. tal og bogstaver. Derfor opnår man denne høje hastighed. Karakter set ASCII NEW NEW Karakter Hex Hex Binary Value --- -- ------ ----- 30 00 000000 0 31 01 000001 1 32 02 000010 2 33 03 000011 3 34 04 000100 4 35 05 000101 5 36 06 000110 6 37 07 000111 7 30 08 001000 8 39 09 001001 9 3A 0A 001010 : (colon) 3B 0B 001011 ; (semi-colon) 3C 0C 001100 < (less than) 3D 0D 001101 = (equal sign) 3E 0E 001110 > (greater than) 3F 0F 001111 ? (question mark) 40 10 010000 @ (AT symbol) 41 11 010001 A 42 12 010010 B 43 13 010011 C 44 14 010100 D 45 15 010101 E 46 16 010110 F 47 17 010111 G 48 18 011000 H 49 19 011001 I 4A 1A 011010 J 4B 1B 011011 K 4C 1C 011100 L 4D 1D 011101 M 4E 1E 011110 N 4F 1F 011111 O 50 20 100000 P 51 21 100001 Q 52 22 100010 R 53 23 100011 S 54 24 100100 T 55 25 100101 U 56 26 100110 V 57 27 100111 W 58 28 101000 X 59 29 101001 Y 5A 2A 101010 Z 5B 2B 101011 Æ 5C 2C 101100 Å 5D 2D 101101 (reserved) 5E 2E 101110 (reserved) 5F 2F 101111 (reserved) 60 30 110000 (space) 61 31 110001 (reserved) 62 32 110010 (reserved) 63 33 110011 (reserved) 64 34 110100 (reserved) 65 35 110101 (reserved) 66 36 110110 (reserved) 67 37 110111 (reserved) 68 38 111000 (reserved) 69 39 111001 (reserved) 6A 3A 111010 (reserved) 6B 3B 111011 (reserved) 6C 3C 111100 (reserved) 6D 3D 111101 (reserved) 6E 3E 111110 (reserved) 6F 3F 111111 (reserved) DVS man adder bare 30 hex så har man den normale ASCII standard karakter. De reserverede bytes kan bruges i fremtiden til at markere udvidelser som selektiv call og SMS beskeder. Nuværende software vil bare inorere disse værdier.

Kort status:

Første CALL-ID enhed er installeret hos 1. amatør, ud over mig. Rækkevide rekord indtil vidre, UHF: ikke prøvet, (0 km) Rækkevide rekord indtil vidre, VHF: Fra OZ3KLA til OZ2CPU (13 km) Rækkevide rekord indtil vidre, HF: ikke prøvet, (0 km)
Mere info kommer snart når jeg kommer vidre. 26. Marts. 2003. OZ2CPU.