AP 2000 ombygget til en DUAL VCO Politi Scanner.

Mit sidste nye AP2000 projekt er en Politi Scanner der kan lytte både hovedstation og biler samtidig.
Derfor er der 2 komplete modtagere, en stor PIC16 CPU styre hvilken squelch der skal åbnes, den måler også støjniveauet,
med dens indbyggede AD-converter, derved kan man let justere squelch level med en menu på skærmen.
Den kan også finde ud af om der er tale eller krypto mode, med CTCSS detector lavet i softwaren.


Her er radioen samlet med alle ledninger, når alt er færdigt foldes den sammen, og fylder ikke mere en normale AP2000 radioer.
VCO1 er monteret med 44.3000 referance krystal, den kan derfor modtage fra 159.000 til 162.175MHz
VCO2 er monteret med 46.3000 referance krystal, den kan derfor modtage fra 167.000 til 170.175MHz


Set fra over siden, inden samling. Alt virker perfekt. Man ser svagt at der kun er en lyd udgangs forstærker.


I den side hvor VCO1 er monteret er der fjernet alt hvad der ikke skal bruges på audio forstærker kortet,
Lysdioden indikere hvis der er åbnet for højtaleren. Lyden er mixet sammen lige før selve udgangs trinet, volume signalet styre begge print.
Alle kondensatore i signal vejen er justeret mindre, for at fjerne de pilot toner politiet sender ud sammen med talen.
Filteret til squelch støj detektoren er lavet lidt om, sådan at der er støre foreskel på tale og krypto mode.


Her er filteret der fungere som støjdetektor gennemmålt:
Blå kurve, originalt filter, C22 = C26 = 4n7 og C23 = C24 = C25 = 1n
Mod1 kurve, ændret filter, C22 = C26 = 9n4 og C23 = C24 = C25 = 2n2
Mod2 kurve, ændret filter, C22 = C26 = 6n8 og C23 = C24 = C25 = 1n5
Det originale filter kunne ikke bruges til at måle om der er "krypto mode" på kanalen,
fordi krypto er data støj mellem 300Hz til 8KHz.
Med Mod1 filtret kan man god få squelshen til at slå fra når der modtages krypto, men så kan den heller ikke modtage svage stationer,
samtidig er signal styrken også svingene når der tales.
Filter Mod2: er ikke følsomt for tale men foreskellen mellem krypto og normalt støj er stadig så stor at det ikke er godt nok
Løsning: den normale støj der kan måles når der ikke modtages noget på en kanal,
skal filtreres sådan at man kun måler inden i det område hvor kryptoen sendes ud.
DVS: nyt båndpas-filter skal laves sådan at man kan måle fra 5 KHz til 8 KHz, dette filter skal være så stejlt at tale og fløjt ikke vil ændre signal styrken.
Mere om dette når jeg har en god løsning.....
Sidste nye: 2 lavpas filtre samt opamps, monteres fra de to detektore, nu kommer CTCSS toner ind på RE1 og RE2,
Programmet måler om der kommer rigtige pulser og åbner for højtaleren.


Her er man inde i menu 1, der kan starte scanneren i kanal mode, DVS. den hopper i de kanaler som THOR systemet er lavet efter,
Den skriver kanal nummeret, navnet på stationen, base frekvens, bil frekvens, samt støj level.
Der er lavet en menu indstilling, til at bestemme hvor lang tid den skal vente på hver kanal når den scanner. 1 til 150mS.
Inde i en anden menu kan man bestemme hvorlang holde tid der skal være, før den fortsætter med at scanne igen. 0.1 til 25.5 sekunder.


Der kommer en hjemmelavet plade på når den er helt færdig.


En hjemmelavet forplade, lavet af et stykke print der er sortmalet, teksten er lavet med gnubbeark, derefter er den larkeret.
081 er kanalen, 047 der er lidt utydeligt er støj niveauet, "_" skifter til "*" når denne modtaget er åben. 159.475 er VCO1's modtager frekvens.
HS2,3 er teksten der forklarer at denne kanal er Hovedstation 2 og 3, der er 8 karaktere tekst forklaring til alle kanaler,
168.475 er VCO2's modtager frekvens, her er der også en "_" der skifter til "*" når denne modtager er åben.
Efter kanal nummert skifter "_" til et "S" når scanneren er aktiv.


Her ses noget af den store 40 bens PIC16F877 og programerings stikket.


Bagpladen er lavet meget om. Lavpas filteret bruges stadig RX/TX relæet er fjernet, og der er monteret,
en FET-forstærker og en modstands deler til de to modtagere.

Der vil komme meget mere på denne side efterhånden som jeg bliver mere færdig.

PIC16F877 Benforbindelser:
1. MCLR (ben 1 i pgm stik) 10K til +5v 40. RB7 - (ben 2 i pgm stik) 10 K serie modstand til DISPLAY DATA 7
2. AN0 - Noicelevel analog ind VCO1 39. RB6 - (ben 3 i pgm stik) 10 K serie modstand til DISPLAY DATA 6
3. AN1 - Noicelevel analog ind VCO2 38. RB5 - DISPLAY DATA 5
4. RA2 - DISPLAY R/W 37. RB4 - DISPLAY DATA 4
5. AN3 - Ekstra Analog indgang 36. RB3 - DISPLAY DATA 3
6. RA4 - DISPLAY RS (470E pullup til +5v) 35. RB2 - DISPLAY DATA 2 (knap 3)
7. RA5 - DISPLAY E 34. RB1 - DISPLAY DATA 1 (knap 2)
8. RE0 - 33. RB0 - DISPLAY DATA 0 (knap 1)
9. RE1 - CTCSS Toner input VCO1 32. +5V (ben 5 i pgm stik)
10. RE2 - CTCSS Toner input VCO2 31. GND (ben 4 i pgm stik)
11. +5V 30. RD7 - VCO2 SQ højtaler åbne bit
12. GND 29. RD6 - VCO2 bit 64
13. X1 4 mhz krystal 28. RD5 - VCO2 bit 32
14. X2 4 mhz krystal 27. RD4 - VCO2 bit 16
15. RC0 - VCO1 bit 1 26. RC7 - VCO1 SQ højtaler åbne bit
16. RC1 - VCO1 bit 2 25. RC6 - VCO1 bit 64
17. RC2 - VCO1 bit 4 24. RC5 - VCO1 bit 32
18. RC3 - VCO1 bit 8 23. RC4 - VCO1 bit 16
19. RD0 - VCO2 bit 1 22. RD3 - VCO2 bit 8
20. RD1 - VCO2 bit 2 21. RD2 - VCO2 bit 4

Knap 1 = Menu
Knap 2 = UP
Knap 3 = Down
Kontakt til +5, anden side 820 Ohm til GND, fra kontakt 2K2 til RB0, RB1, og RB2

LCD DISPLAY Benforbindelser: (16 karaktere i 2 linjer)
Pin number Symbol Level I/O Function
1 Vss - - Power supply (GND)
2 Vcc - - Power supply (+5V)
3 Vee - - Contrast adjust (GND)
4 RS 0/1 I 0 = Instruction input
1 = Data input
5 R/W 0/1 I 0 = Write to LCD module
1 = Read from LCD module
6 E 1, 1-->0 I Enable signal
7 DB0 0/1 I/O Data bus line 0 (LSB)
8 DB1 0/1 I/O Data bus line 1
9 DB2 0/1 I/O Data bus line 2
10 DB3 0/1 I/O Data bus line 3
11 DB4 0/1 I/O Data bus line 4
12 DB5 0/1 I/O Data bus line 5
13 DB6 0/1 I/O Data bus line 6
14 DB7 0/1 I/O Data bus line 7 (MSB)