Firma: MZK, Type: Nano4up (TILBAGE)


med microprosessor dekoder (PIC12C508A)
Modtager system: enkelt konverterende (TA31136)
FM dekoder: keramisk resonator, IF filter, Lækkert 5 polet Murata filter !
Krystal : HC49 standard. Antennelængde = 60cm.

Kanal 61 krystal,  Ant loddet af, og 50 Ohm målesender sat på.
1Khz sinus og 2.5Khz deviation

På PIC'en ben 4 er demoduleret firkant signal, målt med scop, når der er tydeligt støj aflæses RF signal styrken.
Center frek med bedst følsomhed -103dBm

ved -70dBm input måles mellemfrek breden = 11.1kHz
ved -50dBm input måles mellemfrek breden = 9.9kHz

Faktisk GANSKE overbevisene måle tal på mellemfrek,
og super god følsomhed.

Følsomhede for støj på forsyningsspændingen:
Der indføres støj via serie spole på 400uH og overføringskondensator 100nF,
sinus signal direkte på forsyningsledningen,
RF signalet dæmpes til -90dBm
Demoduleret signal opserveres med som ved følsomhedsmåling.
Støj frekvens med størst følsomhed = 455KHz,

Signal styrken hvor modtageren bliver forstyrret
måles til : ved 10mVpp gav det forstyrrelser på 50%,
MEGET ringe !! Ingen overraskelse der er nemlig IKKE noget som helst filter på forsynings
spændings banen hen til regulatoren. Se øverste billede.

5. Dec 2005, Thomas Scherrer

paper-top.jpg

paper-bot.jpg