Firma: MZK, Type: Micro6uP. (TILBAGE)

Modtager system: Enkelt konverterende (IC=TA31136) CPU 2 stk PIC12C508
FM dekoder: keramisk resonator, IF filtere, 455kHz 5polet keramist
Bruger Normal HC50 krystal. Antenne længde = 59 cm.

Ant loddet af, og 50 Ohm målesender sat på.
1Khz sinus og 2.5Khz deviation

På målepunkt findes demoduleret signal efter selve modtage delen,
så man kan let se hvordan kun modtageren virker,
målt med scop, når der er tydeligt støj aflæses RF signal styrken.

Center frek med bedst følsomhed -110dBm !!

ved -70dBm input måles mellemfrek breden = 16.2kHz
ved -50dBm input måles mellemfrek breden = 879.1kHz !!! Det er IKKE en måle fejl !!

Super høj følsomhed. mellemfrek fin smal ved normale svage signaler,
MEN MEN hvis signalet bliver kraftigt bliver modtageren overstyret og modtager ALT, hele båndet !

Følsomhede for støj på forsyningsspændingen:
Der indføres støj via serie spole på 400uH og overføringskondensator 100nF,
sinus signal direkte på forsyningsledningen,
RF signalet dæmpes til -90dBm
Demoduleret signal opserveres med som ved følsomhedsmåling.
Støj frekvens med størst følsomhed = 449KHz,

Signal styrken hvor modtageren bliver forstyrret
måles til : ved 30mVpp gav det forstyrrelser på 50%,
MEGET ringe !! Ingen overraskelse der er nemlig IKKE noget som helst filter på forsynings
spændings banen hen til regulatoren, se øverste billede.
Samt banen hen til den keramiske demodulator resonator, går DIREKTE parallel med forsyningsspændingen.

4. Dec 2005, Thomas Scherrer


Højre side-


Bund siden.


Venstre side.

Paper top - Paper bottom