Firma: Jamara, Type: Compa X6 6ch 35Mhz FM PPM (TILBAGE)

Modtager system: enkelt konverterende (IC=??)
FM dekoder: spole resonator
Krystal: HC50 normal, Antenne længde = 97 cm, god kvalitets ledning (3gr)
Modtager komplet med kasse og xtal = 17gr, uden kasse = 13gr.
IF filtere, 1stk 455kHz 5polet keramisk (målt til 458Khz)
Kanalen lå +100Hz med krystallet jeg fik med  (type 35-12)

Ant loddet af, og 50 Ohm målesender sat på.
1Khz sinus og 2.5Khz deviation

På modtagersiden findes et målepunkt med demoduleret signal efter modtageren,
så man kan let se hvordan modtageren virker,
målt med scop, når der er tydeligt støj aflæses RF signal styrken.

Center frek med bedst følsomhed -99dBm
Kunne dog let justeres op til -102dBm

ved -70dBm input måles mellemfrek breden = 9.1kHz
ved -50dBm input måles mellemfrek breden = 18.1kHz

Følsomhede for støj på forsyningsspændingen:
Der indføres støj via serie spole på 400uH og overføringskondensator 100nF,
sinus signal direkte på forsyningsledningen,
RF signalet dæmpes til 90dBm
Demoduleret signal opserveres med som ved følsomhedsmåling.
Støj frekvens med størst følsomhed = 458KHz,

Signal styrken hvor modtageren bliver forstyrret
måles til : ved 1115mVpp gav det forstyrrelser på 50%,
dvs meget god til EL flyvere :-), med meget tilfredstillende måle resultater..

24. Jan 2006, Thomas Scherrer