Firma: Jamara, Type: Compa X4 4ch 35Mhz FM PPM (TILBAGE)

Modtager system: enkelt konverterende (IC=??)
FM dekoder: spole resonator
Krystal: HC50 normal, Antenne længde = 74 cm.
IF filtere, 1stk 455kHz 5polet keramisk (målt til 455Khz)
Kanalen lå +1kHz med krystallet jeg fik med  (type 35-12)

Ant loddet af, og 50 Ohm målesender sat på.
1Khz sinus og 2.5Khz deviation

På modtagersiden findes et målepunkt med demoduleret signal efter modtageren,
så man kan let se hvordan modtageren virker,
målt med scop, når der er tydeligt støj aflæses RF signal styrken.

Center frek med bedst følsomhed -100dBm

ved -70dBm input måles mellemfrek breden = 17.9kHz
ved -50dBm input måles mellemfrek breden = 19.5kHz

Følsomhede for støj på forsyningsspændingen:
Der indføres støj via serie spole på 400uH og overføringskondensator 100nF,
sinus signal direkte på forsyningsledningen,
RF signalet dæmpes til 90dBm
Demoduleret signal opserveres med som ved følsomhedsmåling.
Støj frekvens med størst følsomhed = 455KHz,

Signal styrken hvor modtageren bliver forstyrret
måles til : ved 800mVpp gav det forstyrrelser på 50%,
dvs ok god til EL flyvere :-)

24. Jan 2006, Thomas Scherrer