Firma: Hyperion HP-DSP-8FS. (TILBAGE)  note: denne modtager er 100% identisk med MZKOcktava !!

Modtager system: Enkelt konverterende (IC=TA31136) CPU 1 stk PIC16LF628A
FM dekoder: keramisk resonator, IF filtere, 455kHz 5polet keramist
Bruger Normal HC50 krystal. Antenne længde = 100 cm.
Modtager Frekvens: +10Hz med Schulze single conv xtal.

Ant loddet af, og 50 Ohm målesender sat på.
1Khz sinus og 2.5Khz deviation

På målepunkt findes demoduleret signal efter selve modtage delen,
så man kan let se hvordan kun modtageren virker,
målt med scop, når der er tydeligt støj aflæses RF signal styrken.

Center frek med bedst følsomhed -109dBm !!

ved -70dBm input måles mellemfrek breden = 23.5kHz
ved -50dBm input måles mellemfrek breden = 43.0kHz !!! Det er IKKE en måle fejl !!

Super høj følsomhed. mellemfrek fin smal ved normale svage signaler,
MEN MEN hvis signalet bliver kraftigt bliver modtageren overstyret og modtager 4 kanaler  !

Følsomhede for støj på forsyningsspændingen:
Der indføres støj via serie spole på 400uH og overføringskondensator 100nF,
sinus signal direkte på forsyningsledningen,
RF signalet dæmpes til -90dBm
Demoduleret signal opserveres med som ved følsomhedsmåling.
Støj frekvens med størst følsomhed = 455KHz,

Signal styrken hvor modtageren bliver forstyrret
måles til : ved 97mVpp gav det forstyrrelser på 50%,
Ikke nogen verdensrekord men klart brugbart niveau,
hvis man sammenligner tallet med andre fra komplet listen.

24. April 2006, Thomas Scherrer