Firma: Hitec, Type: HFS-04MG FM PPM (TILBAGE)

med dekoder tæller ()
Modtager system: enkelt konverterende (MC3361BD)
FM dekoder: spole resonator
Krystal: HC50 normal
IF filtere, 1stk 455kHz 5polet keramisk (målt til 459Khz)
Kanalen lå inden for 200Hz med krystallet på billedet !

Ant loddet af, og 50 Ohm målesender sat på.
1Khz sinus og 2.5Khz deviation

På modtagersiden findes et målepunkt med demoduleret signal efter modtageren,
så man kan let se hvordan modtageren virker,
målt med scop, når der er tydeligt støj aflæses RF signal styrken.

Center frek med bedst følsomhed -106dBm

ved -70dBm input måles mellemfrek breden = 19.8kHz
ved -50dBm input måles mellemfrek breden = 65.5kHz

Super god følsomhed, ! overraskene !
Men desvære en del problemer på mellemfrekvensen
ved kraftige signaler, dvs man kan forvente problemer hvis andre er på samme flyveplads,
og sender på kanaler der ligger tæt på ens egen.

Følsomhede for støj på forsyningsspændingen:
Der indføres støj via serie spole på 400uH og overføringskondensator 100nF,
sinus signal direkte på forsyningsledningen,
RF signalet dæmpes til 90dBm
Demoduleret signal opserveres med som ved følsomhedsmåling.
Støj frekvens med størst følsomhed = 459KHz,

Signal styrken hvor modtageren bliver forstyrret
måles til : ved 5000mVpp gav det forstyrrelser på 20%,
jeg kunne ikke give mere støj signal, da indgangskredsløbet
"belastede" min generator ned til 5V på fuld drøn, med stadig MEGET flot resultat.

25. Nov 2005, Thomas Scherrer