Firma: Hitec, Type: Electron6 FM PPM (TILBAGE)

med microcontroller (MSP430 CM015B)
Modtager system: Dobbelt konverterende (MC31136)
samt diskret front end osc og mix ned til 10.7MHz
FM dekoder: keramisk resonator
Krystal: HC50 normal
IF filtere, 1stk 455kHz 5polet keramisk (målt til 455Khz)
Kanalen lå 800Hz for højt med krystallet på billedet !

Ant loddet af, og 50 Ohm målesender sat på.
1Khz sinus og 2.5Khz deviation

På modtagersiden findes et målepunkt med demoduleret signal efter modtageren,
så man kan let se hvordan modtageren virker,
målt med scop, når der er tydeligt støj aflæses RF signal styrken.

Center frek med bedst følsomhed -104dBm

ved -70dBm input måles mellemfrek breden = 17.8kHz
ved -50dBm input måles mellemfrek breden = 23.7kHz

ok god følsomhed, !

Følsomhede for støj på forsyningsspændingen:
Der indføres støj via serie spole på 400uH og overføringskondensator 100nF,
sinus signal direkte på forsyningsledningen,
RF signalet dæmpes til 90dBm
Demoduleret signal opserveres med som ved følsomhedsmåling.
Støj frekvens med størst følsomhed = 455KHz,

Signal styrken hvor modtageren bliver forstyrret
måles til : ved 4350mVpp gav det forstyrrelser på 50%,

25. Nov 2005, Thomas Scherrer