Firma: Graupner, Type: SMC-14 35S FM SPCM (dvs IKKE compatibel med PPM) (TILBAGE)

Modtager system: Enkelt konverterende (IC=?)
Krystal: HC50 normal
IF filtere, 1stk 455kHz 5polet keramisk (målt til 447Khz)
Kanalen lå 0Hz skævt med krystallet der var med !

Ant loddet af, og 50 Ohm målesender sat på. 1Khz sinus og 2.5Khz deviation

På modtagersiden findes et målepunkt med demoduleret signal efter modtageren,
så man kan let se hvordan modtageren virker,
målt med scop, når der er tydeligt støj aflæses RF signal styrken.

Center frek med bedst følsomhed -104dBm

ved -70dBm input måles mellemfrek breden = 22.1kHz
ved -50dBm input måles mellemfrek breden = 26.5kHz

god følsomhed, !

Følsomhede for støj på forsyningsspændingen:
Der indføres støj via serie spole på 400uH og overføringskondensator 100nF,
sinus signal direkte på forsyningsledningen,
RF signalet dæmpes til 90dBm
Demoduleret signal opserveres med som ved følsomhedsmåling.
Støj frekvens med størst følsomhed = 447KHz,

Signal styrken hvor modtageren bliver forstyrret
måles til : ved 100mVpp gav det forstyrrelser på 50%,
Dette var faktisk MAX styrken på min generator,
der sidder en MEGET god kondensator inden i modtageren,
der belaster min generator ned til 100mVpp.
dvs i den virkelige verden er dette et MEGET godt resultat.

25. Nov 2005, Thomas Scherrer