Firma: Graupner, Type: C17 FM 35S (TILBAGE)


med god gammel tælle dekoder (4017)
Modtager system: enkelt konverterende (TA232)
FM dekoder: spole resonator
IF filter, 1 stk godt keramiske filter 5 polet.
Krystal: HS50 normalt

Originalt Graupner krystal, kanalen lå kun 50Hz skævt,
meget imponerende !

Ant loddet af, og 50 Ohm målesender sat på. 1Khz sinus og 2.5Khz deviation

demoduleret signal efter modtageren var let at finde på måle punkt.
så man kan se hvordan modtageren virker,
målt med scop, når der er tydeligt støj aflæses RF signal styrken.
Center frek med bedst følsomhed -108dBm

ved -70dBm input måles mellemfrek breden = 18.3kHz
ved -50dBm input måles mellemfrek breden = 19.1kHz

Super god følsomhed, ! God mellemfrekvens.

Følsomhede for støj på forsyningsspændingen:
Der indføres støj via serie spole på 400uH og overføringskondensator 100nF,
sinus signal direkte på forsyningsledningen,
RF signalet dæmpes til 90dBm
Demoduleret signal opserveres med som ved følsomhedsmåling.
Støj frekvens med størst følsomhed = 461KHz,
Signal styrken hvor modtageren bliver forstyrret 50%
måles til : ved 308mVpp gav det forstyrrelser på 50%,

25. Nov 2005, Thomas Scherrer