Firma: Futaba/Robbe, Type: FP-R138DF 35MHz FM PPM (TILBAGE)

Modtager system: Dobbelt konverterende (IC=?)
Krystal: HC50 normal
IF filtere, 1stk 455kHz 5polet keramisk (målt til 449Khz)
Kanalen lå -100Hz skævt med krystallet der var med !

Ant loddet af, og 50 Ohm målesender sat på.
1Khz sinus og 2.5Khz deviation

På modtagersiden findes et målepunkt med demoduleret signal efter modtageren,
så man kan let se hvordan modtageren virker,
målt med scop, når der er tydeligt støj aflæses RF signal styrken.

Center frek med bedst følsomhed -98dBm

ved -70dBm input måles mellemfrek breden = 19.0kHz
ved -50dBm input måles mellemfrek breden = 23.3kHz

god følsomhed, !

Følsomhede for støj på forsyningsspændingen:
Der indføres støj via serie spole på 400uH og overføringskondensator 100nF,
sinus signal direkte på forsyningsledningen,
RF signalet dæmpes til 90dBm
Demoduleret signal opserveres med som ved følsomhedsmåling.
Støj frekvens med størst følsomhed = 449KHz,

Signal styrken hvor modtageren bliver forstyrret
måles til : ved 18mVpp gav det forstyrrelser på 50%,

Thomas Scherrer, Nov, 2005